Totaal aantal pageviews

woensdag 31 augustus 2011

Derde en laatste bijeenkomst Z'evenZien

Een derde bijeenkomst om de sector Kinderopvang kennis te laten maken met het nieuwe instrument Z'evenZien. Een hele zaal vol zeer geïnteresseerde medewerkers uit de kinderopvang, directies, beleidsmedewerkers, maar ook vanuit ROC's, training en adviesbureaus, begeleidingsdiensten en nog vele anderen, we zijn er zeker een paar vergeten. Laten we dat maar even wijten aan de vermoeidheid, maar vooral ook aan de voldaanheid dat we met SKA Kinderopvang Alphen aan den Rijn zo'n prachtig product hebben neergezet.
Vandaag ook vragen over ondersteuning bij implementatie en opleiding voor leidinggevenden, hiervoor komt de Maatschap in samenwerking met SKA zeker met een mooi aanbod. Maar de opleiding Leidinggeven aan het pedagogisch proces (lijst BKK) van de Maatschap is hiervoor al een prachtige opmaat en die zullen we voorzien van een modulen Z'evenZien.
Ook vragen over nulmetingen, volgsystemen,  daar is SKA nog druk mee bezig en zal via de website (die komt er aan, maar is nog even niet on-line) zeker gecommuniceerd worden.

Zoals we nu gehoord hebben van de deelnemers; ieder neemt er wel iets van mee. De methodiek lijkt inderdaad toepasbaar voor veel verschillend pedagogisch beleid. En de een gaat mogelijk kleine onderdelen invoeren, een ander wellicht een volledig traject. Alles is mogelijk en afhankelijk van de pedagogische doelen die de organisatie stelt.

SKA heeft de methodiek met deze drie bijeenkomsten 'overhandigd' aan de sector. Een geweldig cadeau waar de hele sector Kinderopvang bijzonder blij mee lijkt te zijn.
Dank aan SKA Kinderopvang Alpen aan den Rijn dat we deze prachtige methodiek met de medewerkers mochten ontwikkelen!maandag 29 augustus 2011

Tweede expertmeeting Z'evenzien; ook kritische vragen gelukkig!

'Deze methodiek zou wellicht een antwoord kunnen zijn op de resultaten uit de kwaliteitsmonitor van het NCKO waarin naar voren kwam dat op interactie en ontwikkelingsgericht werken een significante daling zichtbaar is' zegt een van de deelnemers van de expertmeeting. 'Maatwerk door dit instrument' zegt een andere bezoeker.  'Deze methodiek kan de kwaliteit verhogen en de pedagogische identiteit versterken' horen we ook.

Het lovende commentaar van Marielle Balledux, senior adviseur Nederlands Jeugdinstituut, tijdens onze tweede expertmeeting onderstreept de reacties van de deelnemers. (helaas kon zij door ziekte zelf niet aanwezig zijn, maar is haar bijdrage voorgelezen). Kritisch geeft zij aan dat de vele opleidingen en trainingen een zegen kunnen zijn voor de sector, maar dat tevens niet alles goud is wat blinkt. Het volgen van trainingen leidt op zich namelijk niet tot deskundigheidsbevordering. Trainen alleen biedt weinig resultaat, zeker op langere termijn.
Z'evenZien biedt met de coaching on the job (een wezenlijk onderdeel van de methodiek) en het integreren van de methodiek in de reguliere teamoverleggen, groepsoverleggen, persoonlijke ontwikkelprogramma's, functioneringsgesprekken een inbedding in de manier waarop het pedagogisch werken binnen de organisatie vorm krijgt en onderhouden wordt.
Daarnaast ziet zij de vier opvoedingsdoelen, in de zeven genoemde competenties, sterk terug in de methodiek, Deze competenties zijn uitgangspunt om te werken aan de implementatie van het eigen pedagogisch beleid van de organisatie en in het geval van SKA is dat ontwikkelingsgericht werken.
Zo zijn twee belangrijke inhoudelijke componenten van werken aan pedagogische kwaliteit gewaarborgd; de doelen uit de wet en het eigen pedagogisch beleid.
Een kritische kanttekening natuurlijk ook. De methodiek valt of staat met de focus van de manager op het pedagogisch proces en haar ondersteuning van haar medewerkers bij de implementatie van de methodiek.

Een zelfde soort geluid ook uit uit het publiek. Hoe kunnen we in tijden van krimp en bezuinigingen nog deze inzet van medewerkers en management vragen?
Tegelijkertijd wordt gezegd: Mogelijk is dit een van de antwoorden op de bezuinigingen. Profileer je op de pedagogische kwaliteit van de organisatie!  Deze investering kost uiteraard tijd, maar levert ook tijd!

En nogmaals.  Omdat SKA (Stichting Kinderopvang Alphen a/d Rijn) subsidie heeft ontvangen voor dit prachtige project biedt SKA het materiaal tegen kostprijs aan aan de sector. Daarnaast is er binnenkort de website voor downloads van het materiaal. Zodra dat zo is geven we hiervan bericht! Dan kunt u ook zien hoe mooi het  is!,  want GroosONTWERPT! zorgde voor de vormgeving!.

zaterdag 27 augustus 2011

Z'evenZien voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Gistermiddag vond de eerste Expert meeting plaats om 'het land' kennis te laten maken met de nieuw ontwikkelde methodiek voor ontwikkelingsgericht werken; Z'evenZien. De belangstelling voor de bijeenkomsten, er zijn er drie, is overweldigend! In twee dagen volledig volgeboekt.
'Een heel concreet en toepasbaar product' zoals deelnemers aan de expertmeeting ons enthousiast meldden. 'Inspirerend' en 'wat een mooie methodiek specifiek voor de kinderopvang!' zeiden anderen.

Deze methodiek biedt de leidinggevenden in de kinderopvang handvatten om hun medewerkers te helpen nog beter en gerichter ontwikkelingsgericht te werken. Uiteindelijk is het doel natuurlijk dat kinderen een scala aan ontwikkelingsmogelijkheden wordt geboden en dat kinderen zich op alle competenties naar vermogen kunnen ontwikkelen.

De methodiek heet Z'evenZien. We kijken door zeven brillen naar kinderen en hun ontwikkeling. Voor iedere competentie een bril. De emotionele bril, de sociale, de motorisch-zintuiglijke, de beeldend expressieve, de morele en de taal- en communicatieve bril.
De pedagogisch medewerkers kijken door deze brillen om ontwikkelkansen te zien en om ontwikkelprikkels te geven. Heel belangrijke rol in de proces is weggelegd voor de leidinggevende. De leidinggevende die haar medewerkers helpt bij hun leertraject, maar waar de medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling.

Leren doe je je leven lang is een van de motto's van de methodiek.

De methode hebben we ontwikkeld voor SKA, Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn en bij hen kunt u het prachtige materiaal (tegen kostprijs) bestellen  en op de website (volgende week 'in de lucht')  zijn downloads te vinden.  Al het materiaal is bijzonder mooi vormgegeven door GroosONTWERPT!

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen, uiteraard, 0345 549018