Totaal aantal pageviews

vrijdag 23 september 2011

Help! Wij zoeken een titel voor ons boek....

De ondertitel hebben we al: de toegevoegde waarde van de leidinggevende aan het primair proces.
Primair proces is in dit geval het pedagogische proces in de kinderopvang, maar kan uiteraard ook breder worden uitgelegd.

We hebben wel een idee voor een titel:
En......waar wacht je nog op?

(Voor hen die onze nieuwjaarswensen sinds jaren kennen weten dat we altijd beginnen met En...?
En.....doen we nog wat met het primair proces? En......kan 't beter, en...... kan 't spannender?)

Lijkt dit wat? Triggert dit? Heeft u suggesties?  Wij zouden die heel graag ontvangen!
Degene die de titel bedenkt die het uiteindelijk gaat worden ontvangt van ons een gesigneerd boek gratis!

Belangrijk uitgangspunt is dat de direct leidinggevenden leiderschap tonen in hun dagelijkse aansturing van het primair proces en dat er veel minder gemanaged gaat worden. Visie- en waardengestuurd leiderschap is in onze ogen de enige manier om pedagogisch medewerkers in het werken volgens de (pedagogische) waarden in de kinderopvang te faciliteren en te helpen.
Helpen en faciliteren zijn belangrijke richtinggevers voor de leidinggevenden.

Het boek bestaat straks uit twee delen. Een theoretisch kader rondom leiderschap en management en een tweede deel met praktische handvatten en modellen waardoor de manager daadwerkelijk tips en aanknopingspunten heeft om haar leiderschap waar te maken.  In de casuïstiek leggen we voortdurend de relatie met de praktijk.

dinsdag 6 september 2011

leidinggeven naar boven (de middenmanagementfunctie)

De maatschap schrijft een boek. Het gaat over leidinggeven aan het primair, aan het pedagogisch proces in de kinderopvang. Hier een klein stukje met een vraag. Leidinggeven naar boven, wij vinden dat vanzelfsprekend,  maar wat vind jij daarvan? Graag je kritische kanttekeningen! wij kijken er naar uit.

In deze functie heb je altijd te maken met een leidinggevende en met medewerkers. Je zit inderdaad, er tussenin. Een nadeel aan de functie kan zijn dat je te maken hebt met een leidinggevende die andere dingen belangrijk vindt dan jij. En dat is meteen ook een voordeel want dat betekent waarschijnlijk ook dat je beiden je eigen verantwoordelijkheden neemt, jij die van jezelf en zij die van haar. En dat wil nog wel eens anders zijn. het fenomeen op andermans stoel gaan zitten speelt nog wel eens in leidinggevende rollen die dicht bij elkaar liggen. Dat vraagt om goede en heldere gesprekken, gezamenlijke betekenisgeving en dialoog.

Uiteraard is er bij beide functies sprake van een gezamenlijk belang, ondanks verschillende verantwoordelijkheden. Voor beiden gelden in ieder geval de gezamenlijke waarden en de centrale plaats van het pedagogisch proces, maar voor ieder vanuit het eigen perspectief. Dat het sturen op gezamenlijke waarden niet makkelijk is schreven we al eerder, het blijft een voortdurende dialoog tussen leidinggevenden en met medewerkers over de betekenis die deze waarden hebben. Maar dat biedt ook ruimte. Ook in het gesprek met jouw leidinggevende. Wanneer je samen vanuit dezelfde waarden handelt zou je elkaar in dialoog moeten kunnen vinden.

Zoals je zelf leidinggeeft aan je medewerkers waarbij je het ene moment leiding geeft, het andere moment leiding neemt en dan weer volgt, zo zou je dat ook van je leidinggevende moeten kunnen verwachten.

Maar net zoals jij zelf van je medewerkers verwacht dat zij aangeven waar zij tegenaan lopen, dat zij jou feedback geven, dat zij jou informeren over zaken die voor jou van belang zijn, dat zij in feite jou faciliteren in jouw functie, in jouw leidinggeven, zo kan jouw leidinggevende dat ook van jou verwachten.

Wij noemen het wel eens leidinggeven naar boven. Iedereen geeft leiding in de organisatie, via de hiërarchische lijnen, maar ook via de informele lijnen en in ieder geval verwachten we, geeft iedereen leiding aan zichzelf.
Leidinggeven naar boven is dus niet je leidinggevende de les lezen, maar duidelijk maken wat jij van haar nodig hebt om jouw functie te vervullen en jouw leidinggevende datgene te geven wat zij nodig heeft jou leiding te geven.

woensdag 31 augustus 2011

Derde en laatste bijeenkomst Z'evenZien

Een derde bijeenkomst om de sector Kinderopvang kennis te laten maken met het nieuwe instrument Z'evenZien. Een hele zaal vol zeer geïnteresseerde medewerkers uit de kinderopvang, directies, beleidsmedewerkers, maar ook vanuit ROC's, training en adviesbureaus, begeleidingsdiensten en nog vele anderen, we zijn er zeker een paar vergeten. Laten we dat maar even wijten aan de vermoeidheid, maar vooral ook aan de voldaanheid dat we met SKA Kinderopvang Alphen aan den Rijn zo'n prachtig product hebben neergezet.
Vandaag ook vragen over ondersteuning bij implementatie en opleiding voor leidinggevenden, hiervoor komt de Maatschap in samenwerking met SKA zeker met een mooi aanbod. Maar de opleiding Leidinggeven aan het pedagogisch proces (lijst BKK) van de Maatschap is hiervoor al een prachtige opmaat en die zullen we voorzien van een modulen Z'evenZien.
Ook vragen over nulmetingen, volgsystemen,  daar is SKA nog druk mee bezig en zal via de website (die komt er aan, maar is nog even niet on-line) zeker gecommuniceerd worden.

Zoals we nu gehoord hebben van de deelnemers; ieder neemt er wel iets van mee. De methodiek lijkt inderdaad toepasbaar voor veel verschillend pedagogisch beleid. En de een gaat mogelijk kleine onderdelen invoeren, een ander wellicht een volledig traject. Alles is mogelijk en afhankelijk van de pedagogische doelen die de organisatie stelt.

SKA heeft de methodiek met deze drie bijeenkomsten 'overhandigd' aan de sector. Een geweldig cadeau waar de hele sector Kinderopvang bijzonder blij mee lijkt te zijn.
Dank aan SKA Kinderopvang Alpen aan den Rijn dat we deze prachtige methodiek met de medewerkers mochten ontwikkelen!maandag 29 augustus 2011

Tweede expertmeeting Z'evenzien; ook kritische vragen gelukkig!

'Deze methodiek zou wellicht een antwoord kunnen zijn op de resultaten uit de kwaliteitsmonitor van het NCKO waarin naar voren kwam dat op interactie en ontwikkelingsgericht werken een significante daling zichtbaar is' zegt een van de deelnemers van de expertmeeting. 'Maatwerk door dit instrument' zegt een andere bezoeker.  'Deze methodiek kan de kwaliteit verhogen en de pedagogische identiteit versterken' horen we ook.

Het lovende commentaar van Marielle Balledux, senior adviseur Nederlands Jeugdinstituut, tijdens onze tweede expertmeeting onderstreept de reacties van de deelnemers. (helaas kon zij door ziekte zelf niet aanwezig zijn, maar is haar bijdrage voorgelezen). Kritisch geeft zij aan dat de vele opleidingen en trainingen een zegen kunnen zijn voor de sector, maar dat tevens niet alles goud is wat blinkt. Het volgen van trainingen leidt op zich namelijk niet tot deskundigheidsbevordering. Trainen alleen biedt weinig resultaat, zeker op langere termijn.
Z'evenZien biedt met de coaching on the job (een wezenlijk onderdeel van de methodiek) en het integreren van de methodiek in de reguliere teamoverleggen, groepsoverleggen, persoonlijke ontwikkelprogramma's, functioneringsgesprekken een inbedding in de manier waarop het pedagogisch werken binnen de organisatie vorm krijgt en onderhouden wordt.
Daarnaast ziet zij de vier opvoedingsdoelen, in de zeven genoemde competenties, sterk terug in de methodiek, Deze competenties zijn uitgangspunt om te werken aan de implementatie van het eigen pedagogisch beleid van de organisatie en in het geval van SKA is dat ontwikkelingsgericht werken.
Zo zijn twee belangrijke inhoudelijke componenten van werken aan pedagogische kwaliteit gewaarborgd; de doelen uit de wet en het eigen pedagogisch beleid.
Een kritische kanttekening natuurlijk ook. De methodiek valt of staat met de focus van de manager op het pedagogisch proces en haar ondersteuning van haar medewerkers bij de implementatie van de methodiek.

Een zelfde soort geluid ook uit uit het publiek. Hoe kunnen we in tijden van krimp en bezuinigingen nog deze inzet van medewerkers en management vragen?
Tegelijkertijd wordt gezegd: Mogelijk is dit een van de antwoorden op de bezuinigingen. Profileer je op de pedagogische kwaliteit van de organisatie!  Deze investering kost uiteraard tijd, maar levert ook tijd!

En nogmaals.  Omdat SKA (Stichting Kinderopvang Alphen a/d Rijn) subsidie heeft ontvangen voor dit prachtige project biedt SKA het materiaal tegen kostprijs aan aan de sector. Daarnaast is er binnenkort de website voor downloads van het materiaal. Zodra dat zo is geven we hiervan bericht! Dan kunt u ook zien hoe mooi het  is!,  want GroosONTWERPT! zorgde voor de vormgeving!.

zaterdag 27 augustus 2011

Z'evenZien voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers in de kinderopvang

Gistermiddag vond de eerste Expert meeting plaats om 'het land' kennis te laten maken met de nieuw ontwikkelde methodiek voor ontwikkelingsgericht werken; Z'evenZien. De belangstelling voor de bijeenkomsten, er zijn er drie, is overweldigend! In twee dagen volledig volgeboekt.
'Een heel concreet en toepasbaar product' zoals deelnemers aan de expertmeeting ons enthousiast meldden. 'Inspirerend' en 'wat een mooie methodiek specifiek voor de kinderopvang!' zeiden anderen.

Deze methodiek biedt de leidinggevenden in de kinderopvang handvatten om hun medewerkers te helpen nog beter en gerichter ontwikkelingsgericht te werken. Uiteindelijk is het doel natuurlijk dat kinderen een scala aan ontwikkelingsmogelijkheden wordt geboden en dat kinderen zich op alle competenties naar vermogen kunnen ontwikkelen.

De methodiek heet Z'evenZien. We kijken door zeven brillen naar kinderen en hun ontwikkeling. Voor iedere competentie een bril. De emotionele bril, de sociale, de motorisch-zintuiglijke, de beeldend expressieve, de morele en de taal- en communicatieve bril.
De pedagogisch medewerkers kijken door deze brillen om ontwikkelkansen te zien en om ontwikkelprikkels te geven. Heel belangrijke rol in de proces is weggelegd voor de leidinggevende. De leidinggevende die haar medewerkers helpt bij hun leertraject, maar waar de medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling.

Leren doe je je leven lang is een van de motto's van de methodiek.

De methode hebben we ontwikkeld voor SKA, Stichting Kinderopvang Alphen aan den Rijn en bij hen kunt u het prachtige materiaal (tegen kostprijs) bestellen  en op de website (volgende week 'in de lucht')  zijn downloads te vinden.  Al het materiaal is bijzonder mooi vormgegeven door GroosONTWERPT!

Voor meer informatie kunt u ons ook bellen, uiteraard, 0345 549018

donderdag 16 juni 2011

Echt de een na laatste keer!

Altijd prijs
Vanavond de bekendmaking van de winnaar Gerbrandyprijs, wordt Charlotte van Zuylen 1, 2 of ..? Onze opdrachtgevers hebben massaal laten weten dat Charlotte voor hen op nummer 1 staat, maar of dat genoeg is om de prijs in de wacht te slepen? De erkenning van onze opdrachtgevers is voor ons echter al meer dan genoeg en daar zijn we ongelooflijk blij mee.
Vanavond weten we dus meer, we houden u op de hoogte, want dan hebben we het er echt voor de allerlaatste keer over. Beloofd!

Iets heel anders Bullsh!tmanagement
Afgelopen maandag heb ik mijn recensie geschreven van het boek Bullsh!tmanagement van Jos Verveen. Het zal in het komende nummer van BBMP verschijnen, uitgave SWP.
Een boek dat af wil rekenen met management lagen;  visie gestuurd leiderschap lijkt de voorwaarde voor succesvolle organisaties. Kijk en dat is dan weer meteen het thema van onze opleiding Leidinggeven aan het primair proces, die we op dit moment op twee plaatsen in het land uitvoeren.
Het is een boek dat triggert, ergert, amuseert, tot doordenken aanzet en vragen oproept.  Goed om de discussie over de toegevoegde waarde van het management te voeren.

Marianne van Duuren

woensdag 25 mei 2011

Eindspurt nominatie Gerbrandyprijs

Er wordt flink gestreden om de Gerbrandyprijs; prijs voor de beste interimmer van het jaar! Drie dames aan de top met topkwaliteiten. Charlotte van Zuylen stond op 1, op 2, op 3, op 1, en staat nu op 2...... (www.gerbrandyprijs.nl). Dank zij al die prachtige aanbevelingen die tot nu toe zijn binnen gekomen, dank daarvoor!


2 is mooi, op 1 nog mooier. Er is nog tijd voor een laatste poging, uiterste datum is 1 juni 2011. Zijn er nog mensen die Charlotte goed kennen vanuit een opdracht, laten zij dan even een mailtje sturen aan marieke@jopadvies.nl met een korte aanbeveling.


Hoe dan ook, om iedereen te bedanken voor hun warme aanbevelingen, boeiende inzichten, inspirerende woorden geven we deze zomer een borrel. Een prachtige gelegenheid om elkaar weer eens te ontmoeten.


Trotse maat Marianne van Duuren

dinsdag 17 mei 2011

nominatie Gerbrandyprijs stand van zaken


Charlotte op 1? dan voor 1 juni reageren!

Stond Charlotte na een forse actie een aantal dagen op nummer een,  nu is zij van links ingehaald en staat zij inmiddels weer op nummer twee.
Dat is natuurlijk heel jammer, want zij verdient die eerste plaats zo! Tenminste dat vind ik als directe collega en maat. En met mij heel veel opdrachtgevers.

Ken je Charlotte vanuit een van haar vele interimopdrachten en heb je haar nog niet aanbevolen? Het kan nog tot 1 juni a.s. 

Een korte aanbeveling aan marieke@jopadvies.nl  is voldoende en noodzakelijk om haar op weer op die eerste plaats te krijgen!

We hebben al bedacht dat we deze zomer, op onze groene locatie, een lekker glaasje wijn gaan schenken om iedereen die haar gesteund heeft heel hartelijk te bedanken. Wat zou het mooi zijn om dan een eerste plaats te kunnen vieren!

Marianne van Duuren

maandag 9 mei 2011

Nominatie

Charlotte van Zuylen, u bent genomineerd voor de Gerbrandyprijs!

Gerbrandyprijs?... Nominatie? Wanneer je zo’n mailtje binnenkrijgt denk je al gauw aan zoiets als de postcodeloterij. U heeft een prijs gewonnen, u moet wel nog even extra loten kopen, de kleine lettertjes lezen, verhuizen naar een ander postcodegebied, maar dan, dan heeft u echt kans op een prijs!

Daar deed het mij heel even aan denken. Maar je gooit het mailtje niet meteen in de prullenbak. Je hebt nooit van die prijs gehoord en reageert eerst wat lacherig, ja zeker, een nominatie,  ja ja, de Gerbrandyprijs, nou nou. Je leest nog eens, je kijkt nog eens goed en googelt. Kan je dit serieus nemen?
Jazeker! Het is een heel serieuze nominatie voor een bijzonder serieuze prijs. Jobconsult heeft hem in 2007 ingesteld en in 2008 is de eerste overheids-interimmer van het jaar verkozen.

Dan begint er toch wel wat te kriebelen. Leer de maatschap kennen! Natuurlijk zijn we erg blij met een nominatie. We zeggen het vaak zelf tegen anderen ‘een nominatie is een prijs op zich, het is al een hele eer dat je genomineerd bent’.  

Maar nu we zijn uitgedaagd gaan we natuurlijk wel voor de winst! Op zijn minst moet Charlotte toch wel eindigen bij de eerste drie.
Wat zeg ik? Op het moment staat Charlotte op nummer twee (is te volgen op www.gerbrandyprijs.nl)! Dan hoort nummer een natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Ken je Charlotte vanuit een van haar vele interimopdrachten en wil je haar aanbevelen? Dan kan dat nog voor 1 juni 2011, een korte aanbeveling aan marieke@jopadvies.nl  is voldoende en noodzakelijk om haar op die eerste plaats te krijgen!

Marianne van Duuren
woensdag 4 mei 2011

Nieuwe website gelanceerd!

Het werd tijd voor een nieuwe website; gebruikersvriendelijker en natuurlijk meer van deze tijd!

Tijdens onze 'heidagen' (januari 2011) hebben we eerst uitgebreid stil gestaan bij onze huidige en toekomstige dienstverlening. Dit is de basis geworden van onze nieuwe website.
De verschillende blokken, die zowel op de startpagina als ook onder elke pagina terug te vinden zijn, verwijzen naar onze dienstverlening en expertise.

Rens Plaschek maakte de 'dames foto's' en Atention verzorgde de vormgeving van de website.
De overige foto's die we gebruiken op de website zijn door onszelf gemaakt.

Graag krijgen we feedback op onze website.
Dank aan allen die ons reeds feedback gegeven hebben.

       

dinsdag 12 april 2011

Blogpagina voor nieuwe website

Een eerste opzet voor onze Blogpagina. Naast korte twitter berichten nu ook de mogelijkheid ons wat uitgebreider te volgen.
Volgende week hopen we dat onze vernieuwde website gelanceerd wordt.