Totaal aantal pageviews

vrijdag 23 september 2011

Help! Wij zoeken een titel voor ons boek....

De ondertitel hebben we al: de toegevoegde waarde van de leidinggevende aan het primair proces.
Primair proces is in dit geval het pedagogische proces in de kinderopvang, maar kan uiteraard ook breder worden uitgelegd.

We hebben wel een idee voor een titel:
En......waar wacht je nog op?

(Voor hen die onze nieuwjaarswensen sinds jaren kennen weten dat we altijd beginnen met En...?
En.....doen we nog wat met het primair proces? En......kan 't beter, en...... kan 't spannender?)

Lijkt dit wat? Triggert dit? Heeft u suggesties?  Wij zouden die heel graag ontvangen!
Degene die de titel bedenkt die het uiteindelijk gaat worden ontvangt van ons een gesigneerd boek gratis!

Belangrijk uitgangspunt is dat de direct leidinggevenden leiderschap tonen in hun dagelijkse aansturing van het primair proces en dat er veel minder gemanaged gaat worden. Visie- en waardengestuurd leiderschap is in onze ogen de enige manier om pedagogisch medewerkers in het werken volgens de (pedagogische) waarden in de kinderopvang te faciliteren en te helpen.
Helpen en faciliteren zijn belangrijke richtinggevers voor de leidinggevenden.

Het boek bestaat straks uit twee delen. Een theoretisch kader rondom leiderschap en management en een tweede deel met praktische handvatten en modellen waardoor de manager daadwerkelijk tips en aanknopingspunten heeft om haar leiderschap waar te maken.  In de casuĆÆstiek leggen we voortdurend de relatie met de praktijk.

dinsdag 6 september 2011

leidinggeven naar boven (de middenmanagementfunctie)

De maatschap schrijft een boek. Het gaat over leidinggeven aan het primair, aan het pedagogisch proces in de kinderopvang. Hier een klein stukje met een vraag. Leidinggeven naar boven, wij vinden dat vanzelfsprekend,  maar wat vind jij daarvan? Graag je kritische kanttekeningen! wij kijken er naar uit.

In deze functie heb je altijd te maken met een leidinggevende en met medewerkers. Je zit inderdaad, er tussenin. Een nadeel aan de functie kan zijn dat je te maken hebt met een leidinggevende die andere dingen belangrijk vindt dan jij. En dat is meteen ook een voordeel want dat betekent waarschijnlijk ook dat je beiden je eigen verantwoordelijkheden neemt, jij die van jezelf en zij die van haar. En dat wil nog wel eens anders zijn. het fenomeen op andermans stoel gaan zitten speelt nog wel eens in leidinggevende rollen die dicht bij elkaar liggen. Dat vraagt om goede en heldere gesprekken, gezamenlijke betekenisgeving en dialoog.

Uiteraard is er bij beide functies sprake van een gezamenlijk belang, ondanks verschillende verantwoordelijkheden. Voor beiden gelden in ieder geval de gezamenlijke waarden en de centrale plaats van het pedagogisch proces, maar voor ieder vanuit het eigen perspectief. Dat het sturen op gezamenlijke waarden niet makkelijk is schreven we al eerder, het blijft een voortdurende dialoog tussen leidinggevenden en met medewerkers over de betekenis die deze waarden hebben. Maar dat biedt ook ruimte. Ook in het gesprek met jouw leidinggevende. Wanneer je samen vanuit dezelfde waarden handelt zou je elkaar in dialoog moeten kunnen vinden.

Zoals je zelf leidinggeeft aan je medewerkers waarbij je het ene moment leiding geeft, het andere moment leiding neemt en dan weer volgt, zo zou je dat ook van je leidinggevende moeten kunnen verwachten.

Maar net zoals jij zelf van je medewerkers verwacht dat zij aangeven waar zij tegenaan lopen, dat zij jou feedback geven, dat zij jou informeren over zaken die voor jou van belang zijn, dat zij in feite jou faciliteren in jouw functie, in jouw leidinggeven, zo kan jouw leidinggevende dat ook van jou verwachten.

Wij noemen het wel eens leidinggeven naar boven. Iedereen geeft leiding in de organisatie, via de hiƫrarchische lijnen, maar ook via de informele lijnen en in ieder geval verwachten we, geeft iedereen leiding aan zichzelf.
Leidinggeven naar boven is dus niet je leidinggevende de les lezen, maar duidelijk maken wat jij van haar nodig hebt om jouw functie te vervullen en jouw leidinggevende datgene te geven wat zij nodig heeft jou leiding te geven.